Золото….

Злитки, відлиті в виливниці та призначені для подальшої обробки тиском, мають найчастіше форму усіченої піраміди або усіченого конуса. Якщо метал кристалізується з усадкою, то в злиткові є прибуткова частина, де концентрується усадочна раковина й яку при подальшому переділі відрізають і направляють на переплавлення.

Золото….

Злиткі, відлиті методом безперервного лиття, мають форму призм (квадратного, прямокутного, багатокутного перетину) або циліндрів. Іноді відливають злитки більше складної форми, наприклад порожні. У верхній частині безперервнолитих злитків також утворюється усадочна раковина (порівняно невеликого розміру), яку відокремлюють при різанні заготівки на мірні довжини.

У злитках електрошлакового та вакуумно-дугового переплаву усадочна раковина значно менша, що обумовлено зниженням швидкості наплавления на заключному етапі формування злитку.

Маса злитків, призначених для обробки тиском, складає від декількох кілограмів до 250 т і більше. Найуживаніші сталеві злитки мають масу від 0,5 до 20 т. Злитки чавуну та деяких кольорових металів, призначені для переплаву, мають звичайно форму невеликих усічених пірамід із великою конусністю. Такі злитки називаютсья чу?шками (виливанцями), й їхня маса не перевищує, як правило, 30-40 кг.

Show More
Добавить комментарий