Украинские купоны

Після розпаду Радянського Союзу і заснування незалежної української держави 10 січня 1992 були введені купоно-карбованці, які проіснували до 1996.

Украинские купоны

З метою оптимізації торговельного обороту передбачався вступ купонів багаторазового обороту, що дозволило б скоротити витрати на їх друк і не обмежувало б людей по термінах використання купонів, тобто відсутність вказівки періоду, протягом якого купон має бути використаний. Такі купони були надруковані, проте їх введення виявилося декілька іншим, чим спочатку планувалося

Украинские купоны

Show More
Добавить комментарий